600-800V 超结MOSFET安海二代超结采用沟槽栅结构,通过体内场板在耐压层内部引入电荷,与硅层电离电荷保持平衡,优化体内电场降低器件特征导通电阻。进一步降低产品特征导通电阻(Rdson*A)及栅极电荷(Qg),提升FOM(品质因子(Qg*Rdson)),SJ系列产品涵盖600V~800V,可广泛应用于LED照明,服务器电源,充电桩等产品领域中。

产品展示
下载
Product
VDSmax(V)
Current
Ron typ mΩ
Ron max mΩ
Vth
Assembly
pdf
ASA80R290E
800
15
250
280
3
TO-220F
ASW80R290E
800
15
250
280
3
TO-247-3L
ASM60R330E
600
11
305
330
3.5
DFN8*8
ASA65R350E
650
11
318
350
3.5
TO-220F
ASA60R330E
600
11
305
330
3.5
TO-220F
ASA70R380E
700
11
341
380
3.5
TO-220F
ASA65R550E
650
8
500
550
3.5
TO-220F
ASA60R550E
600
8
480
550
3.5
TO-220F
ASA70R600E
700
8
540
600
3.5
TO-220F
ASA65R850E
650
6
748
850
3.5
TO-220F
ASA60R840E
600
6
750
840
3.5
TO-220F
ASA70R950E
700
6
870
950
3.5
TO-220F
ASA65R220E
650
20
190
220
3.5
TO-220F
ASA60R210E
600
20
180
210
3.5
TO-220F
ASA70R240E
700
20
210
240
3.5
TO-220F
ASW65R090E
650
47
72
90
3.5
TO-247
ASW65R095EFD
650
47
82
95
4
TO-247
ASW60R090E
600
47
72
90
3.5
TO-247
ASW60R090EFD
600
47
80
90
4
TO-247
ASA65R150E
650
28
140
170
3.5
TO-220F
ASA65R190EFD
650
28
140
190
4
TO-220F
ASA60R150E
600
28
120
150
3.5
TO-220F
ASA60R180EFD
600
28
138
180
4
TO-220F
ASA70R150E
700
28
150
180
3.5
TO-220F
ASW65R068E
650
54
55
68
3.5
TO-247
ASW65R041EFDA
650
80
35
41
4
TO-247
ASW65R110E
650
30
90
99
3.5
TO-247
ASA60R280E
600
15
250
275
3.5
TO-220F
ASA60R170E ASA65R170E
600
25
170
190
3.5
TO-220F
ASW65R072EFD
650
54
55
68
4
TO-247

产品特点

 

     超结 MOSFET 产品特点

模拟
  • 联系我们
  • 品牌合作
  • 免责声明
  • 服务条款
  • 问题反馈
Copyright© 2020 广州安海半导体股份有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备 20029848号-1 增值电信业务经营许可证:粤XX-00000000