40-200V SGT MOSFET产品展示
下载
Product
VDSmax(V)
Current
Ron typ mΩ
Ron max mΩ
Vth
Assembly
pdf
AUB033N08BG
85
204
2.9
3.1
3
TO-263
AUB015N04
40
344
1.2
1.5
2.8
TO-263
AUP058N06
60
109
4.6
5.3
3
TO-220
AUN046N06
60
109
4.6
5.3
3
DFN5*6
AUB053N06
60
109
4.6
5.3
3
TO-263
AUD053N06
60
109
4.6
5.3
3
TO-252
AUP052N085
85
119
4.2
5.2
3
TO-220
AUN045N085
85
119
4.2
5.2
3
DFN5*6
AUB050N085
85
119
4.2
5.2
3
TO-263
AUP056N08BGL
85
121
4.9
5.6
2.1
TO-220
AUN050N08BGL
85
121
4.9
5.6
2.1
DFN5*6
AUD056N08BGL
85
121
4.9
5.6
2.1
TO-252
AUP062N08BG
85
121
5.5
6.2
3
TO-220
AUN062N08BG
85
121
5.5
6.2
3
DFN5*6
AUB062N08BG
85
121
5.5
6.2
3
TO-263
AUD062N08BG
85
121
5.5
6.2
3
TO-252
AUA062N08BG
85
121
5.5
6.2
3
TO-220F
AUD060N08AG
80
121
5.2
6
3
TO-252
AUP060N08AG
80
121
5.2
6
3
TO-220
AUN060N08AG
80
121
5.2
6
3
DFN5*6
AUB060N08AG
80
121
5.2
6
3
TO-263
AUA060N08AG
80
121
5.2
6
3
TO-220F
AUP034N10
100
214
2.9
3.4
3
TO-220
AUB034N10
100
214
2.9
3.4
3
TO-263
AUP056N10
100
133
4.9
5.6
3
TO-220
AUN053N10
100
133
4.9
5.6
3
DFN5*6
AUB056N10
100
133
4.9
5.6
3
TO-263
AUN055N10AL
100
135
4.8
5.5
1.8
DFN5*6
AUP065N10A
100
123
5.9
6.9
3
TO-220
AUB069N10A
100
123
5.9
6.9
3
TO-263
AUD069N10A
100
123
5.9
6.9
3
TO-252
AUA065N10A
100
123
5.9
6.9
3
TO-220F
AUN036N10
100
125
3.3
3.6
1.8
DFN5*6
AUN060N10
100
86
4.6
6
2
DFN5*6
AUN065N10
100
76
5.8
6.5
2
DFN5*6
AUN084N10
100
68
7
8.4
2
DFN5*6

产品特点
文件资料
展开全部
模拟
  • 联系我们
  • 品牌合作
  • 免责声明
  • 服务条款
  • 问题反馈
Copyright© 2020 广州安海半导体股份有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备 20029848号-1 增值电信业务经营许可证:粤XX-00000000